Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5865
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5805
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3905
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3850
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3672
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3340
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3199
8. 19010 Ábrázoló geometria 2924
9. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2920
10. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2865
11. 5586 Divatélmény 2829
12. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2736
13. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2582
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2574
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2570
16. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2564
17. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2532
18. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2517
19. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2495
20. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2485
21. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2480
22. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2447
23. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2437
24. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2436
25. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2417
26. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2389
27. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2381
28. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2340
29. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2316
30. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2302
31. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2288
32. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2278
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2251
34. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2237
35. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2197
36. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2192
37. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2185
38. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2182
39. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2173
40. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2171
41. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2158
42. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2147
43. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2128
44. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2126
45. 11737 Matematika Példatár I. 2071
46. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2070
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2045
48. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2029
49. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1990
50. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1986
51. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1985
52. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1982
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1971
54. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1963
55. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1960
56. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1934
57. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1924
58. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1919
59. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1874
60. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1871
61. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1856
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1848
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1848
64. 11757 Bankok, bankügyletek 1840
65. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1833
66. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1830
67. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1805
68. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1791
69. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1788
70. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1754
71. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1722
72. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1718
73. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1709
74. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1704
75. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1665
76. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1645
77. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1606
78. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1604
79. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1604
80. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1600
81. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1597
82. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1585
83. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1578
84. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1575
85. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1567
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1566
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1566
88. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1565
89. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1556
90. 15257 Egységtől egységig 1552
91. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1551
92. 12204 A szlovák nyelvújítás 1549
93. 12058 Az Okoskodások 1547
94. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1541
95. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1535
96. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1526
97. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1516
98. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1507
99. 13061 A házassági jog kodifikációi 1504
100. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1489