Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 6200
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 6098
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3928
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3926
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3714
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3366
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3302
8. 19010 Ábrázoló geometria 3014
9. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2970
10. 5586 Divatélmény 2940
11. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2892
12. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2767
13. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2690
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2656
15. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2639
16. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2629
17. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2623
18. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2599
19. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2563
20. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2562
21. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2533
22. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2503
23. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2498
24. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2496
25. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2491
26. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2477
27. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2468
28. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2439
29. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2400
30. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2375
31. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2369
32. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2366
33. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2357
34. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2325
35. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2314
36. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2289
37. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2271
38. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2269
39. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2252
40. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2240
41. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2238
42. 11737 Matematika Példatár I. 2235
43. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2227
44. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2220
45. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2219
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2129
47. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2104
48. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2095
49. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 2086
50. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 2078
51. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 2071
52. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 2068
53. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 2065
54. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 2046
55. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 2040
56. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 2019
57. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 2017
58. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 2015
59. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1957
60. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1947
61. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1947
62. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1946
63. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1939
64. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1937
65. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1924
66. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1893
67. 11757 Bankok, bankügyletek 1883
68. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1874
69. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1858
70. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1842
71. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1811
72. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1788
73. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1784
74. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1737
75. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1735
76. 33285 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour 1727
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1716
78. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1709
79. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1700
80. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1652
81. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1650
82. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1642
83. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1639
84. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1639
85. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1639
86. 12058 Az Okoskodások 1638
87. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1637
88. 12204 A szlovák nyelvújítás 1625
89. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1624
90. 15257 Egységtől egységig 1619
91. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1612
92. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1606
93. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1602
94. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1601
95. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1598
96. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1590
97. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1589
98. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1588
99. 5793 Churchill és az európai gondolat 1584
100. 12429 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei 1583