Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5558
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5517
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3830
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3819
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3639
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3306
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3133
8. 19010 Ábrázoló geometria 2875
9. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2833
10. 5586 Divatélmény 2732
11. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2721
12. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2703
13. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2523
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2518
15. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2506
16. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2504
17. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2468
18. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2425
19. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2424
20. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2417
21. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2412
22. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2406
23. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2402
24. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2401
25. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2352
26. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2325
27. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2289
28. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2282
29. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2262
30. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2232
31. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2225
32. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2216
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2173
34. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2151
35. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2140
36. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2132
37. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2126
38. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2119
39. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2116
40. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2084
41. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2081
42. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2049
43. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2036
44. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 1989
45. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1977
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1959
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1933
48. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1930
49. 11737 Matematika Példatár I. 1929
50. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1925
51. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1916
52. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1915
53. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1912
54. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1905
55. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1861
56. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1854
57. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1819
58. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1817
59. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1815
60. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1809
61. 11757 Bankok, bankügyletek 1791
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1775
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1775
64. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1774
65. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1762
66. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1759
67. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1722
68. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1719
69. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1685
70. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1671
71. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1667
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1646
73. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1603
74. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1599
75. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1598
76. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1594
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1590
78. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1581
79. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1545
80. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1542
81. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1538
82. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1518
83. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1513
84. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1510
85. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1502
86. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1502
87. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1501
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1499
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1499
90. 12204 A szlovák nyelvújítás 1497
91. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1490
92. 15257 Egységtől egységig 1480
93. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1478
94. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1477
95. 12058 Az Okoskodások 1469
96. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1468
97. 13061 A házassági jog kodifikációi 1447
98. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1439
99. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1431
100. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1430