Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3843 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3475 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3070 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2935 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2637 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2614 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
17871 2593 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2505 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2331 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2296 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2290 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2227 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2213 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2174 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2094 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2015 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2011 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1910 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1895 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1861 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1860 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1824 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
5586 1821 Divatélmény Miskolci Egyetem
19027 1808 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1762 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
19010 1759 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
21499 1744 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1710 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1686 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
15617 1637 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20162 1625 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1613 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1609 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13883 1581 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18840 1578 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
20898 1576 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
12218 1575 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18331 1574 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
6176 1566 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11185 1535 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1515 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18844 1506 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17998 1504 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
11757 1504 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
14536 1501 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15977 1492 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
18338 1489 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
11064 1483 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20897 1460 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
13675 1456 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
13876 1453 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
22696 1438 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
14489 1432 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1430 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17781 1427 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15787 1383 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
18172 1380 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
17996 1379 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15976 1369 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12316 1367 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15209 1367 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17202 1340 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18501 1316 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
16207 1293 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1293 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12286 1289 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1256 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1244 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12204 1242 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12688 1230 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
17771 1229 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12284 1222 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12427 1219 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
14761 1217 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1214 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12232 1214 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
19810 1203 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5649 1201 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1192 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1190 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12245 1175 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1172 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1158 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1138 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1138 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1125 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1118 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12058 1109 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1109 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
19069 1106 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
23232 1105 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1105 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1101 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
15257 1096 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
13717 1094 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1088 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1085 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12912 1085 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
12559 1078 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
18294 1067 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.