Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 5865 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 5805 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3905 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3850 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3672 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3340 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3199 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 2924 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
29726 2920 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
14398 2865 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
5586 2829 Divatélmény Miskolci Egyetem
17871 2736 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
28541 2582 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
5514 2574 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2570 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
5628 2564 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
13331 2532 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
19027 2517 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
18331 2495 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18016 2485 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
11567 2480 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
17257 2447 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
14716 2437 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13675 2436 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15617 2417 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
22696 2389 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18501 2381 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
14214 2340 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
6388 2316 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
12777 2302 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2288 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
13146 2278 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
20899 2251 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
6176 2237 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20162 2197 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
21499 2192 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
6382 2185 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11064 2182 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
29900 2173 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
6392 2171 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
12219 2158 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
13859 2147 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
17996 2128 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
13788 2126 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
11737 2071 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
11346 2070 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
20897 2045 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
13883 2029 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18338 1990 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
18840 1986 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
19069 1985 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18844 1982 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17781 1971 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
13975 1963 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12218 1960 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
14536 1934 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15787 1924 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
24084 1919 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
17771 1874 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12225 1871 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17998 1856 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
16207 1848 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1848 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
11757 1840 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12275 1833 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
14489 1830 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
15209 1805 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
14065 1791 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
12316 1788 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
12427 1754 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12228 1722 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1718 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
18013 1709 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
5649 1704 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
16711 1665 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1645 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
11185 1606 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15977 1604 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
12470 1604 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15976 1600 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
5774 1597 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12284 1585 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12247 1578 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
18275 1575 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
12688 1567 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
17894 1566 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1566 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
18873 1565 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
12286 1556 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
15257 1552 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
14670 1551 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12204 1549 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12058 1547 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12232 1541 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12285 1535 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1526 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
17202 1516 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16700 1507 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13061 1504 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1489 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem