Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 5558 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 5517 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3830 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3819 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3639 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3306 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3133 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 2875 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
14398 2833 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
5586 2732 Divatélmény Miskolci Egyetem
17871 2721 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
29726 2703 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
13467 2523 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
5514 2518 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13331 2506 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
28541 2504 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
11567 2468 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
14716 2425 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
5628 2424 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
18331 2417 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
19027 2412 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
18016 2406 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
17257 2402 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
13675 2401 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15617 2352 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
14214 2325 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
22696 2289 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18501 2282 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
13146 2262 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
6388 2232 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
12777 2225 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2216 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
20899 2173 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
11064 2151 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
6176 2140 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20162 2132 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6382 2126 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
6392 2119 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
21499 2116 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
13859 2084 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
12219 2081 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
11346 2049 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
17996 2036 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
13788 1989 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
13883 1977 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20897 1959 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18338 1933 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
13975 1930 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
11737 1929 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
18844 1925 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17781 1916 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
18840 1915 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
19069 1912 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12218 1905 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
14536 1861 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15787 1854 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
24084 1819 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
17771 1817 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
17998 1815 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
12225 1809 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1791 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
16207 1775 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1775 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
14489 1774 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
14065 1762 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
12275 1759 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
15209 1722 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1719 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18013 1685 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12228 1671 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1667 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12427 1646 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
5649 1603 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
11185 1599 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15977 1598 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
16711 1594 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1590 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
15976 1581 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
18873 1545 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
18275 1542 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
12284 1538 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5774 1518 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12470 1513 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12247 1510 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12688 1502 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
17202 1502 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12286 1501 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
17894 1499 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1499 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12204 1497 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12232 1490 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
15257 1480 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
14670 1478 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12574 1477 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1469 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12285 1468 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
13061 1447 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
16700 1439 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1431 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12283 1430 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem