Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3804 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3465 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2897 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2837 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2614 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2571 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2526 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2426 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2314 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2277 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2258 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2207 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2188 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2143 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2080 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
18016 1970 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
17257 1970 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
6392 1883 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1871 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1842 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1832 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1784 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1777 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1748 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1720 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1707 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1664 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1582 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13975 1578 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
13859 1570 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 1566 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18840 1545 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
6176 1544 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1541 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
13883 1526 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18331 1526 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
20898 1525 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
19010 1523 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
11185 1518 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15617 1516 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
12225 1491 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1483 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
15977 1476 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17998 1475 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14536 1453 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18844 1449 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1440 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1415 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12228 1410 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1407 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17781 1384 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11064 1376 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
18172 1355 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1351 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
13675 1348 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15209 1344 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17996 1342 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
17202 1311 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12316 1311 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18501 1289 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1266 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1243 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1243 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
22696 1220 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12204 1220 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1219 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12275 1214 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
13876 1212 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
14761 1208 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12427 1204 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12688 1204 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12814 1200 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12284 1192 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
15787 1190 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17771 1189 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12232 1188 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
5649 1178 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1174 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1165 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1152 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
19810 1150 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12283 1139 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12245 1134 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1110 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1106 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
17894 1104 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1104 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1093 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1093 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
23232 1088 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1083 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1083 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1073 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1073 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1068 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12559 1064 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15257 1060 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12470 1060 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15238 1055 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
18294 1043 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.