Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 5265 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 5168 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3807 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3763 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3551 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3236 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 2954 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
14398 2802 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
19010 2789 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
17871 2710 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
5586 2565 Divatélmény Miskolci Egyetem
13331 2483 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
11567 2446 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
5514 2424 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2414 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
14716 2412 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13675 2346 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17257 2345 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
14214 2314 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
18016 2279 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
18331 2266 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
13146 2240 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
19027 2234 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
15617 2215 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
22696 2147 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
5628 2128 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
12777 2120 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
6388 2091 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
18501 2073 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
11064 2063 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20898 2061 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
20899 2051 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
28541 2049 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
6392 2031 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
21499 2028 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20162 2024 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6382 2014 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 2007 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12219 1998 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
13859 1975 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6176 1918 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13975 1891 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
13883 1884 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
29726 1861 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
17996 1851 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18338 1839 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
18844 1822 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18840 1815 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
20897 1813 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12218 1805 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
17781 1793 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
19069 1781 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
11757 1749 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
15787 1736 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14536 1731 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
14065 1729 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
17771 1713 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12225 1703 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17998 1696 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
24084 1677 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
14489 1673 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
18013 1648 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
16207 1643 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1643 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
11737 1630 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
12316 1610 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18172 1606 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1602 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
11185 1592 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15977 1582 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
12228 1575 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
15976 1536 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12275 1522 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
18873 1502 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
16711 1494 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
17202 1487 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
19810 1483 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
18275 1465 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
12427 1457 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
5649 1450 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12284 1442 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
14670 1412 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12286 1411 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1406 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12247 1389 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12688 1388 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12232 1388 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
15257 1377 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
5774 1376 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1375 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1375 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1372 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
16700 1365 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12470 1358 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12285 1353 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
13061 1348 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1332 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12283 1324 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12058 1318 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12245 1309 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem