Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3923 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3485 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11759 3427 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
11514 3112 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2674 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2665 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2611 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2547 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2351 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2317 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2304 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2241 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2231 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2195 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2117 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2052 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2042 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
5586 1952 Divatélmény Miskolci Egyetem
19010 1944 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
6392 1924 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1914 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1879 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1871 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1857 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1849 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1781 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1767 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
15617 1762 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20899 1738 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1705 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1678 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13876 1664 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
13859 1638 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1623 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
22696 1620 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13883 1604 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18331 1601 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
20898 1600 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
6176 1594 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
18840 1594 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1593 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
11064 1561 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
18844 1560 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
13675 1551 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
11185 1548 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
11757 1539 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12225 1523 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17998 1520 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14536 1516 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1513 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
15977 1500 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
20897 1492 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17781 1457 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15787 1450 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14489 1449 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1443 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1406 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1401 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1395 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1392 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1381 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1366 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18501 1332 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
16207 1328 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1328 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12286 1297 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1270 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1267 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
17771 1260 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12204 1257 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12284 1247 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12688 1239 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1235 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12232 1226 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
19810 1225 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12814 1224 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
19069 1224 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
14761 1222 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
5649 1215 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1214 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1212 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1193 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1185 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1173 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1161 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1161 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
5628 1143 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
13375 1135 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1128 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
16700 1127 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
23232 1122 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1121 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12058 1120 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1120 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
15257 1120 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
13717 1113 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1107 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1104 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
24084 1099 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12912 1093 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.