Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 6200 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 6098 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3928 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3926 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3714 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3366 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3302 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 3014 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
29726 2970 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
5586 2940 Divatélmény Miskolci Egyetem
14398 2892 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2767 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
5628 2690 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
5514 2656 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
28541 2639 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
19027 2629 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
13467 2623 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
18331 2599 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
13331 2563 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
18016 2562 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
22696 2533 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
11567 2503 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
15617 2498 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
17257 2496 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18501 2491 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
14716 2477 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13675 2468 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
6388 2439 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6176 2400 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
14214 2375 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
12777 2369 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2366 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
29900 2357 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
20899 2325 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13146 2314 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
6382 2289 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
21499 2271 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20162 2269 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13788 2252 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
6392 2240 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
13859 2238 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
11737 2235 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
17996 2227 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
12219 2220 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
11064 2219 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20897 2129 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
11346 2104 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
13883 2095 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18338 2086 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19069 2078 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18844 2071 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17781 2068 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
18840 2065 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 2046 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
14536 2039 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15787 2019 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
24084 2017 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
13975 2015 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12275 1957 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16207 1947 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1947 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12225 1946 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17771 1939 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
17998 1937 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14489 1924 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
15209 1893 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
11757 1883 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12427 1874 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12316 1858 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
5649 1842 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
14065 1811 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
18172 1788 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12228 1784 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18013 1737 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
16711 1735 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
33285 1727 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour Miskolci Egyetem
19810 1716 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12470 1709 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
5774 1700 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12286 1652 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12247 1650 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
15976 1642 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17894 1639 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12284 1639 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
17894 1639 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1638 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12688 1637 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12204 1625 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
15977 1624 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15257 1619 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
11185 1612 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12285 1606 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12232 1602 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1601 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
18275 1598 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
18873 1590 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
14670 1589 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12574 1587 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
5793 1584 Churchill és az európai gondolat Miskolci Egyetem
12429 1583 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei Miskolci Egyetem