Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 35799 A válsághelyzet és a munkanélküliség elemzése Európában 3
2. 35786 Portfólió 3
3. 35797 AZ interkulturális marketing és alkalmazási példái a kelet-közép-európai országokban 5
4. 35779 A hatósági ingatlan árverés, mint tulajdonszerzési mód 5
5. 35795 Tradíciók es egyéni sajátosságok Orbán György Passió c. művében 5
6. 35770 Magyarország regionális kapcsolatai különös tekintettel a Kárpátok Eurorégióra, valamint a Visegrádi Négyek együttműködésre 6
7. 35790 Unexpected Circumstances in European Contract Law comparing to Force Majeure 6
8. 35777 Az értékteremtő startmunka-program megvalósulása Kál községében 6
9. 35789 A középszintű önkormányzatok feladat és hatáskörének változásai a II. világháborútól napjainkig 6
10. 34503 „World Hunger 10 Myth” című tanulmányból (Szerk.: Frances Moore Lappé és Joseph Collins. New York, 2015.) egy részlet (99 – 102. oldal) fordítása magyar nyelvre és A „Élelmiszer-gazdaság“ című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (57 – 59. oldal) fordítása angol nyelvre 6
11. 35794 Motivációs jellemzők felmérése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 6
12. 35774 Az életkor büntetőjogi és kriminológiai kérdései 6
13. 35775 A közúti közlekedés bűncselekmények gyakorlati és elméleti kérdései, különös tekintettel a közúti veszélyeztetésre 7
14. 35757 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 7
15. 35760 A de facto élettársak közös vagyon megosztása 7
16. 35773 A megfélemlítés aktuális kérdései 7
17. 35167 Franciaország szerepvállalása az EU-ban, a főbb gazdasági mutatók és indexek bemutatása regionális összehasonlításban 8
18. 34966 Szénhidrogén termékeket szállító technológiai rendszeren megvalósított rekonstrukciós projekt hatásainak, eredményeinek gazdasági vizsgálata 8
19. 34975 Kompetencia alapú karriertervezés 8
20. 34736 A gyermekek részvétele a szülői felügyelethez kapcsolódó megállapodásokban 8
21. 35792 Egység és kétség között 8
22. 35788 Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem aspektusai a magyar hitelintézetek gyakorlatában 8
23. 34927 Portfólió 8
24. 34711 A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában folyó szakmai-pedagógiai munka erőforrásrendszerének feltérképezése és fejlesztési lehetőségei 8
25. 35754 A pénzmosás elleni küzdelem eszközei Magyarországon és az Európai Unióban 8
26. 35767 A GDPR hatása az Önkormányzatok által végzett adatkezelésekre 8
27. 34884 Babaváró hitel értékesítésének elemzése 8
28. 35780 A házassági perek speciális eljárási szabályai 8
29. 35369 Casing wear kialakulásának és megelőzésének vizsgálata és lehetőségei 8
30. 35108 Az Unilever Future Leaders Program, azaz az Unilever Magyarország Kft vezetőképző programjának, értékelése a résztvevők véleménye alapján, és javaslatok a program továbbfejlesztésére 8
31. 34392 Portfólió 8
32. 34291 Az iskola és a család 8
33. 35756 A visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai 8
34. 34326 A „Die Verstetigung von Armut in Entwicklungsländern. Ursachenanalyse und Gegenstrategien.“ című tanulmányból (Szerk.: Frank Bliss, Karin Gaesing, Anika Mahla. Institut für Entwicklung und Frieden (INEF), Universität Duisburg-Essen (AVE-Studie 2/2017, Wege aus extremer Armut, Vulnerabilität und Ernährungsunsicherheit), 2017.) egy részlet (36 – 39. oldal) fordítása magyar nyelvre és „Élelmiszer-gazdaság” című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (13 – 14. oldal) fordítása német nyelvre 8
35. 35749 Portfólió 8
36. 35128 A 2020-as válság okozta hatások elemzése egy szállodaipari vállalkozás példája alapján 8
37. 34845 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztési lehetőségei 8
38. 35769 AZ ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT 8
39. 35771 A digitális kor szerzői jogi kihívásai 8
40. 35796 Kommunikációs lehetőségek járványügyi helyzetben az ózdi szociális szférában 8
41. 35139 Az üzleti szféra digitális fejlettsége Magyarországon 8
42. 35148 A zene transzferhatásai a Kokas-koncepció tükrében 8
43. 35515 Csongrád városi vízmű kútjainak hidrodinamikai modellezése 8
44. 35152 Portfólió 8
45. 35137 Mindennapi pénzmosás 8
46. 34983 Projekt folyamata egy új gép beszerzésére vonatkozóan 8
47. 35117 Vezetői kompetenciák vizsgálata a Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében 9
48. 35019 A Lifestyle Hotel Mátra**** elemzése 9
49. 35064 Bejövő áru ellenőrzés folyamatának elemzése és fejlesztése a Joyson Safety Systems Hungary Kft.-nél 9
50. 34730 Gyermekvédelem a gyakorlatban, különös tekintettel a nevelésbe vett gyermekek mindennapjaira és a gyámi tevékenységre 9
51. 35078 Számviteli elszámolásokat támogató informatika rendszerek 9
52. 35207 Portfólió 9
53. 34536 Magyarország története a Horthy-korszakban 9
54. 35114 AZ AVALON PARK SZÁLLODÁJÁNAK ÉS RÉSZLEGEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A SZÁLLODÁVAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA 9
55. 35112 Generációk közötti különbségek a munkaerőpiacon 9
56. 35193 A zenei fejlesztés folyamata kisgyermekkortól 9
57. 35194 Portfólió 9
58. 34270 Nyugdíjrendszerek Magyarországon és az Európai Unióban 9
59. 34727 A visszaélés-bejelentő rendszerek elmélete és gyakorlata 9
60. 35022 Organizational Structure and Management System of Universities—— Case Study: A Comparison Between University of Miskolc and Xi’an Kedagaoxin University 9
61. 34537 „World Hunger 10 Myth” című tanulmányból (Szerk.: Frances Moore Lappé és Joseph Collins. New York, 2015.) egy részlet (99 – 102. oldal) fordítása magyar nyelvre és A „Élelmiszer-gazdaság“ című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (57 – 59. oldal) fordítása angol nyelvre 9
62. 35762 A bűnszervezet fogalma a büntető anyagi jogban és a kriminológiában 9
63. 35032 Önköltségi érték kalkuláció a ZIP Brewhouse Kft. saját termelésű készleteire vonatkozóan 9
64. 34325 Sorozatgyilkosságok, gyilkosságsorozatok 9
65. 35143 Portfólió 9
66. 35133 A visszterhes vagyonátruházási illeték 9
67. 35144 Portfólió 9
68. 34759 Az uniós támogatások és a compliance kapcsolata büntetőjogi és nem büntetőjogi vonatkozásban 9
69. 34417 Pénzmosás compliance az ügyvédi tevékenység körében 9
70. 34775 Házassági akadályok a magyar jogtörténetben 9
71. 34776 A számviteli – pénzügyi folyamatok kiszervezése során kialakuló szervezeti átalakulás a Robert Bosch Power Tool Kft. pénzügyi osztályán 9
72. 34802 Portfólió 9
73. 35776 Nagy Konstantin vallás−és egyházpolitikai rendelkezései 9
74. 34825 Kokas Klára pedagógiai munkássága, a gyermekek zenei képességfejlesztésének bemutatása a Kodály-módszeren keresztül 9
75. 34824 A BUDAPESTI SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA SZEREPE A HAZAI FURULYAOKTATÁSBAN 9
76. 34826 Portfólió 9
77. 34896 Portfólió 9
78. 34823 A hatékony gyakorlás módszerei 9
79. 34831 Portfólió 9
80. 35507 Evaluating of Matrix Acidization By Decline Curve Analysis 9
81. 34368 A munkaviszony megszüntetésének kérdései a munkaügyi bírósági gyakorlat tükrében 9
82. 34892 A nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos javaslatok elemzése 9
83. 35768 A de facto élettársi kapcsolat sajátosságai 9
84. 34870 Szállodai kommunikáció, etikett és protokoll a Meggyes Hotelben 9
85. 34361 Portfolió 9
86. 34890 Az online értékelések fogyasztói magatartást befolyásoló hatása a szállásfoglaló oldalak esetében 9
87. 34881 Marketingkommunikációs stratégia készítése a Well Training & Finance Kft. számára 9
88. 34898 A K&H Bank Zrt. online személyi kölcsön szolgáltatásainak az elemzése 9
89. 34957 Lízingügyletek a hazai és a nemzetközi szabályozás szerint 9
90. 34952 Az illetékkiszabási eljárás 9
91. 34949 A Miskolci Egyetem kommunikációs kampányának a megtervezése 9
92. 34910 Generációk találkozása 9
93. 34446 "World Hunger 10 Myths" c. tanulmányból (Szerk.: Frances Moor Lappé és Joseph Collins, New York, 2015) egy részlet (98.-97. oldal) fordítása magyar nyelvre és „ÉLELMISZER-GAZDASÁG” című tanulmányból (Szerk.: Dr. Panyor Ágota PhD, Prof. Dr. Balogh Sándor, Dr. Hampel György PhD) egy részlet (51 – 52. oldal) fordítása angol nyelvre 9
94. 34914 Késztermék kiszállítás során alkalmazott költséghatékony csomagolás a S.E.G.A. Hungary Kft.-nél 9
95. 34915 Az ízesített kézműves sörök helye a magyar gasztronómiában 9
96. 34931 A gazdasági növekedés és vízfelhasználás összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon 9
97. 34945 COACHING, COACHING SZEMLÉLETŰ VEZETÉS, A COACHING ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKNÉL 9
98. 34911 A gazdasági növekedés és a költségvetési hiány kapcsolata Magyarországon (1990-2018) 9
99. 35168 Franciaország szerepvállalása az EU-ban, a főbb gazdasági mutatók és indexek bemutatása regionális összehasonlításban 9
100. 34710 A Nemzeti Földalapból kikerülő földrészletek tulajdonjogát korlátozó kötelezettségek elemzése 9