Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legkevesebbszer megtekintett dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
35799 3 A válsághelyzet és a munkanélküliség elemzése Európában Miskolci Egyetem
35786 3 Portfólió Miskolci Egyetem
35795 5 Tradíciók es egyéni sajátosságok Orbán György Passió c. művében Miskolci Egyetem
35797 5 AZ interkulturális marketing és alkalmazási példái a kelet-közép-európai országokban Miskolci Egyetem
35779 5 A hatósági ingatlan árverés, mint tulajdonszerzési mód Miskolci Egyetem
35794 6 Motivációs jellemzők felmérése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Miskolci Egyetem
35789 6 A középszintű önkormányzatok feladat és hatáskörének változásai a II. világháborútól napjainkig Miskolci Egyetem
35777 6 Az értékteremtő startmunka-program megvalósulása Kál községében Miskolci Egyetem
35770 6 Magyarország regionális kapcsolatai különös tekintettel a Kárpátok Eurorégióra, valamint a Visegrádi Négyek együttműködésre Miskolci Egyetem
34503 6 „World Hunger 10 Myth” című tanulmányból (Szerk.: Frances Moore Lappé és Joseph Collins. New York, 2015.) egy részlet (99 – 102. oldal) fordítása magyar nyelvre és A „Élelmiszer-gazdaság“ című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (57 – 59. oldal) fordítása angol nyelvre Miskolci Egyetem
35774 6 Az életkor büntetőjogi és kriminológiai kérdései Miskolci Egyetem
35790 6 Unexpected Circumstances in European Contract Law comparing to Force Majeure Miskolci Egyetem
35757 7 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
35773 7 A megfélemlítés aktuális kérdései Miskolci Egyetem
35760 7 A de facto élettársak közös vagyon megosztása Miskolci Egyetem
35775 7 A közúti közlekedés bűncselekmények gyakorlati és elméleti kérdései, különös tekintettel a közúti veszélyeztetésre Miskolci Egyetem
34326 8 A „Die Verstetigung von Armut in Entwicklungsländern. Ursachenanalyse und Gegenstrategien.“ című tanulmányból (Szerk.: Frank Bliss, Karin Gaesing, Anika Mahla. Institut für Entwicklung und Frieden (INEF), Universität Duisburg-Essen (AVE-Studie 2/2017, Wege aus extremer Armut, Vulnerabilität und Ernährungsunsicherheit), 2017.) egy részlet (36 – 39. oldal) fordítása magyar nyelvre és „Élelmiszer-gazdaság” című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (13 – 14. oldal) fordítása német nyelvre Miskolci Egyetem
35139 8 Az üzleti szféra digitális fejlettsége Magyarországon Miskolci Egyetem
34845 8 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztési lehetőségei Miskolci Egyetem
35788 8 Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem aspektusai a magyar hitelintézetek gyakorlatában Miskolci Egyetem
35152 8 Portfólió Miskolci Egyetem
34975 8 Kompetencia alapú karriertervezés Miskolci Egyetem
34392 8 Portfólió Miskolci Egyetem
35796 8 Kommunikációs lehetőségek járványügyi helyzetben az ózdi szociális szférában Miskolci Egyetem
35137 8 Mindennapi pénzmosás Miskolci Egyetem
34291 8 Az iskola és a család Miskolci Egyetem
35780 8 A házassági perek speciális eljárási szabályai Miskolci Egyetem
34711 8 A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában folyó szakmai-pedagógiai munka erőforrásrendszerének feltérképezése és fejlesztési lehetőségei Miskolci Egyetem
35167 8 Franciaország szerepvállalása az EU-ban, a főbb gazdasági mutatók és indexek bemutatása regionális összehasonlításban Miskolci Egyetem
34966 8 Szénhidrogén termékeket szállító technológiai rendszeren megvalósított rekonstrukciós projekt hatásainak, eredményeinek gazdasági vizsgálata Miskolci Egyetem
35369 8 Casing wear kialakulásának és megelőzésének vizsgálata és lehetőségei Miskolci Egyetem
34927 8 Portfólió Miskolci Egyetem
35771 8 A digitális kor szerzői jogi kihívásai Miskolci Egyetem
35148 8 A zene transzferhatásai a Kokas-koncepció tükrében Miskolci Egyetem
35108 8 Az Unilever Future Leaders Program, azaz az Unilever Magyarország Kft vezetőképző programjának, értékelése a résztvevők véleménye alapján, és javaslatok a program továbbfejlesztésére Miskolci Egyetem
35754 8 A pénzmosás elleni küzdelem eszközei Magyarországon és az Európai Unióban Miskolci Egyetem
35756 8 A visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai Miskolci Egyetem
34983 8 Projekt folyamata egy új gép beszerzésére vonatkozóan Miskolci Egyetem
35792 8 Egység és kétség között Miskolci Egyetem
35767 8 A GDPR hatása az Önkormányzatok által végzett adatkezelésekre Miskolci Egyetem
35128 8 A 2020-as válság okozta hatások elemzése egy szállodaipari vállalkozás példája alapján Miskolci Egyetem
34736 8 A gyermekek részvétele a szülői felügyelethez kapcsolódó megállapodásokban Miskolci Egyetem
35769 8 AZ ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT Miskolci Egyetem
35515 8 Csongrád városi vízmű kútjainak hidrodinamikai modellezése Miskolci Egyetem
35749 8 Portfólió Miskolci Egyetem
34884 8 Babaváró hitel értékesítésének elemzése Miskolci Egyetem
34483 9 A magyarországi holokauszt a túlélők szemével és a téma egy lehetséges feldolgozási módja iskolai tanórán Miskolci Egyetem
34896 9 Portfólió Miskolci Egyetem
34892 9 A nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos javaslatok elemzése Miskolci Egyetem
34699 9 A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában folyó szakmai-pedagógiai munka erőforrásrendszerének feltérképezése és fejlesztési lehetőségei Miskolci Egyetem
34898 9 A K&H Bank Zrt. online személyi kölcsön szolgáltatásainak az elemzése Miskolci Egyetem
34914 9 Késztermék kiszállítás során alkalmazott költséghatékony csomagolás a S.E.G.A. Hungary Kft.-nél Miskolci Egyetem
35768 9 A de facto élettársi kapcsolat sajátosságai Miskolci Egyetem
34361 9 Portfolió Miskolci Egyetem
34945 9 COACHING, COACHING SZEMLÉLETŰ VEZETÉS, A COACHING ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKNÉL Miskolci Egyetem
34824 9 A BUDAPESTI SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA SZEREPE A HAZAI FURULYAOKTATÁSBAN Miskolci Egyetem
35093 9 A szenior turizmus és a Miskolctapolcai Barlangfürdő**** Miskolci Egyetem
35169 9 Pier Francesco Tosi Opinioni de’ Cantori Antichi e Moderni című művének metodikai vonatkozásai a zeneiskolai énekoktatásban Miskolci Egyetem
34368 9 A munkaviszony megszüntetésének kérdései a munkaügyi bírósági gyakorlat tükrében Miskolci Egyetem
34890 9 Az online értékelések fogyasztói magatartást befolyásoló hatása a szállásfoglaló oldalak esetében Miskolci Egyetem
34776 9 A számviteli – pénzügyi folyamatok kiszervezése során kialakuló szervezeti átalakulás a Robert Bosch Power Tool Kft. pénzügyi osztályán Miskolci Egyetem
34536 9 Magyarország története a Horthy-korszakban Miskolci Egyetem
35143 9 Portfólió Miskolci Egyetem
35133 9 A visszterhes vagyonátruházási illeték Miskolci Egyetem
35034 9 Minőségbiztosítási eszközök a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó kft.-nél Miskolci Egyetem
34826 9 Portfólió Miskolci Egyetem
35280 9 A vonósok szerepe a filmzenében Miskolci Egyetem
35798 9 A bankszektorban dolgozók helyzete Magyarországon Miskolci Egyetem
34710 9 A Nemzeti Földalapból kikerülő földrészletek tulajdonjogát korlátozó kötelezettségek elemzése Miskolci Egyetem
34949 9 A Miskolci Egyetem kommunikációs kampányának a megtervezése Miskolci Egyetem
35144 9 Portfólió Miskolci Egyetem
34730 9 Gyermekvédelem a gyakorlatban, különös tekintettel a nevelésbe vett gyermekek mindennapjaira és a gyámi tevékenységre Miskolci Egyetem
35353 9 Ásványvagyonbecslés Nagybózsva- Páskatető Miskolci Egyetem
35114 9 AZ AVALON PARK SZÁLLODÁJÁNAK ÉS RÉSZLEGEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A SZÁLLODÁVAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA Miskolci Egyetem
35213 9 Serdülőkorúak depresszióra való hajlamát befolyásoló tényezők Miskolci Egyetem
35507 9 Evaluating of Matrix Acidization By Decline Curve Analysis Miskolci Egyetem
34727 9 A visszaélés-bejelentő rendszerek elmélete és gyakorlata Miskolci Egyetem
35776 9 Nagy Konstantin vallás−és egyházpolitikai rendelkezései Miskolci Egyetem
35022 9 Organizational Structure and Management System of Universities—— Case Study: A Comparison Between University of Miskolc and Xi’an Kedagaoxin University Miskolci Egyetem
35337 9 Vízgyűjtő-morfológiai vizsgálatok a Tokaj-Zempléni-hegyvidéken Miskolci Egyetem
34270 9 Nyugdíjrendszerek Magyarországon és az Európai Unióban Miskolci Egyetem
35482 9 Evaluation of the Sajókaza municipal solid waste site using surface geophysical methods and geotechnical modeling Miskolci Egyetem
35482 9 Evaluation of the Sajókaza municipal solid waste site using surface geophysical methods and geotechnical modeling Miskolci Egyetem
34944 9 Konfliktuskezelési módszerek elmélete és gyakorlata, különös tekintettel a munkahelyi konfliktusokra Miskolci Egyetem
34911 9 A gazdasági növekedés és a költségvetési hiány kapcsolata Magyarországon (1990-2018) Miskolci Egyetem
35194 9 Portfólió Miskolci Egyetem
34417 9 Pénzmosás compliance az ügyvédi tevékenység körében Miskolci Egyetem
35781 9 Köztisztviselők Magyarországon Miskolci Egyetem
35006 9 A munkanélküliség vizsgálata Magyarországon és Szlovákiában Miskolci Egyetem
34825 9 Kokas Klára pedagógiai munkássága, a gyermekek zenei képességfejlesztésének bemutatása a Kodály-módszeren keresztül Miskolci Egyetem
35394 9 Természetes utánpótlódás vizsgálata izotópos mérésekkel Miskolci Egyetem
35727 9 A Dunai Finomító Aromás üzemében a 163-1 jelű tartály meghibásodásának vizsgálata és megoldási javaslat kidolgozása Miskolci Egyetem
34952 9 Az illetékkiszabási eljárás Miskolci Egyetem
34831 9 Portfólió Miskolci Egyetem
35235 9 A gitár tanításának – tanulásának hatékony módszerei Miskolci Egyetem
34881 9 Marketingkommunikációs stratégia készítése a Well Training & Finance Kft. számára Miskolci Egyetem
34931 9 A gazdasági növekedés és vízfelhasználás összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Miskolci Egyetem
35388 9 CarryMap alapú térinformatikai módszer kidolgozása térképészeti feladatok megoldására Miskolci Egyetem
35207 9 Portfólió Miskolci Egyetem
35064 9 Bejövő áru ellenőrzés folyamatának elemzése és fejlesztése a Joyson Safety Systems Hungary Kft.-nél Miskolci Egyetem