Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 38289 Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier 154254
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 9307
3. 11759 Az anyagtudomány alapjai 8687
4. 38292 Improved corrosion resistance for reinforced concrete using environmentally friendly inhibitors 7024
5. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 4434
6. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 4405
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 4240
8. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 4137
9. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 4114
10. 5586 Divatélmény 4107
11. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 3925
12. 11737 Matematika Példatár I. 3922
13. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 3894
14. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 3840
15. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 3802
16. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 3800
17. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3695
18. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 3654
19. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 3573
20. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 3562
21. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 3556
22. 19010 Ábrázoló geometria 3551
23. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 3529
24. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 3488
25. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 3480
26. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 3470
27. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 3459
28. 25064 A csoportfejlődés szakaszai 3434
29. 17066 Vezetéselmélet 3401
30. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 3380
31. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 3337
32. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 3263
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 3217
34. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 3215
35. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 3196
36. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 3194
37. 25640 A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében 3192
38. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 3153
39. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 3149
40. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 3148
41. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 3142
42. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 3142
43. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 3140
44. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 3140
45. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 3125
46. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 3113
47. 5730 A szexuális erőszak áldozatai 3105
48. 5692 A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyarországon 3097
49. 5523 A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái 3067
50. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 3063
51. 12429 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei 3061
52. 5793 Churchill és az európai gondolat 3055
53. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 3031
54. 6179 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve 3027
55. 6179 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve 3027
56. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 3002
57. 5550 A történelemre vonatkozó tudás, mint az erkölcsi cselekvés előfeltétele 3001
58. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 3001
59. 5535 A helyi rádiózás megindulása Magyarországon 2984
60. 5760 A hindu nacionalizmus két útján 2983
61. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2969
62. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2966
63. 12058 Az Okoskodások 2958
64. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 2956
65. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 2953
66. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 2953
67. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2951
68. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 2938
69. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2934
70. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2932
71. 6204 A betegség, mint poétikai eszköz a modern magyar irodalomban 2928
72. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 2921
73. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 2920
74. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 2909
75. 5512 A családon belüli erőszak férfi szereplői 2887
76. 5800 A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon 2877
77. 5722 A Gibson szövegek kanonizálhatóságának kérdései 2876
78. 5756 A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban 2872
79. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 2866
80. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2845
81. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2828
82. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 2821
83. 5617 A magyar jogrendszer szerkezete 2808
84. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 2803
85. 5526 A magyar vállalatok etikai érzékenysége 2791
86. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 2789
87. 5544 Beszélni nehéz 2788
88. 5544 Beszélni nehéz 2788
89. 12978 A termelővállalati értékesítés stratégiai dimenziói 2782
90. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2781
91. 5666 A csalás büntetőjogi értékelésének változásai 2781
92. 12557 Agatha Christie és az analógia - Péter Katalin 2771
93. 12425 A miskolci állam- és jogtudományi oktatás története (1981-1999) 2765
94. 5797 A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában 2760
95. 12855 Marketing-logisztika 2745
96. 12409 A főispáni hatáskör törvényi szabályozása (1870, 1886) 2730
97. 12410 A vármegyei szervezet átalakítása Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején 2723
98. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 2703
99. 5638 A politika hatása a 20. század hazai angol nyelvi tankönyvek szövegeire 2699
100. 12408 Intézménytörténeti adalékok az 1870:XLII. tc. végrehajtásához 2688