Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
38289 154249 Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier Miskolci Egyetem
5549 9295 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 8676 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
38292 7020 Improved corrosion resistance for reinforced concrete using environmentally friendly inhibitors Miskolci Egyetem
11514 4434 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
5628 4397 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
13876 4238 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
16667 4137 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
19730 4113 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
5586 4101 Divatélmény Miskolci Egyetem
6176 3918 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11737 3916 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
19027 3889 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
18501 3837 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
13788 3799 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
6388 3795 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
15116 3695 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
18331 3649 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
5514 3571 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
29726 3562 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
18016 3553 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
19010 3551 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
20898 3524 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
22696 3483 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
5649 3475 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
13467 3466 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
28541 3458 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
25064 3425 A csoportfejlődés szakaszai Miskolci Egyetem
17066 3395 Vezetéselmélet Miskolci Egyetem
15617 3380 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
12275 3330 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12427 3257 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
20162 3211 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 3211 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
17996 3190 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
20899 3189 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
25640 3183 A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében Miskolci Egyetem
6382 3151 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 3147 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
21499 3147 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
14398 3142 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
12470 3140 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
14536 3140 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
5774 3130 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12219 3123 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
17781 3111 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
5730 3100 A szexuális erőszak áldozatai Miskolci Egyetem
5692 3090 A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyarországon Miskolci Egyetem
5523 3066 A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái Miskolci Egyetem
6392 3060 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
12429 3058 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei Miskolci Egyetem
5793 3051 Churchill és az európai gondolat Miskolci Egyetem
24084 3030 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
6179 3021 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve Miskolci Egyetem
6179 3021 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve Miskolci Egyetem
18844 3000 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
15787 2999 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
5550 2998 A történelemre vonatkozó tudás, mint az erkölcsi cselekvés előfeltétele Miskolci Egyetem
5760 2978 A hindu nacionalizmus két útján Miskolci Egyetem
5535 2977 A helyi rádiózás megindulása Magyarországon Miskolci Egyetem
29900 2968 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
20897 2960 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18338 2954 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12058 2953 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
17871 2951 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16207 2950 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 2950 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
15209 2933 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17257 2932 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
13883 2931 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
6204 2921 A betegség, mint poétikai eszköz a modern magyar irodalomban Miskolci Egyetem
18840 2918 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
17998 2918 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
19069 2906 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
5512 2885 A családon belüli erőszak férfi szereplői Miskolci Egyetem
5800 2875 A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon Miskolci Egyetem
5722 2870 A Gibson szövegek kanonizálhatóságának kérdései Miskolci Egyetem
14489 2865 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
5756 2861 A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban Miskolci Egyetem
11567 2838 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13675 2827 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
12286 2813 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12218 2801 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
5617 2800 A magyar jogrendszer szerkezete Miskolci Egyetem
5544 2786 Beszélni nehéz Miskolci Egyetem
5526 2786 A magyar vállalatok etikai érzékenysége Miskolci Egyetem
5544 2786 Beszélni nehéz Miskolci Egyetem
12315 2783 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13331 2781 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
12978 2778 A termelővállalati értékesítés stratégiai dimenziói Miskolci Egyetem
5666 2777 A csalás büntetőjogi értékelésének változásai Miskolci Egyetem
12557 2765 Agatha Christie és az analógia - Péter Katalin Miskolci Egyetem
12425 2761 A miskolci állam- és jogtudományi oktatás története (1981-1999) Miskolci Egyetem
5797 2755 A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában Miskolci Egyetem
12855 2733 Marketing-logisztika Miskolci Egyetem
12409 2724 A főispáni hatáskör törvényi szabályozása (1870, 1886) Miskolci Egyetem
12410 2719 A vármegyei szervezet átalakítása Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején Miskolci Egyetem
12225 2700 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
5638 2691 A politika hatása a 20. század hazai angol nyelvi tankönyvek szövegeire Miskolci Egyetem
12408 2685 Intézménytörténeti adalékok az 1870:XLII. tc. végrehajtásához Miskolci Egyetem