Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3640
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3422
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2669
4. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2509
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2436
6. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2432
7. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2420
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2274
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2228
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2212
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2166
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2152
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2118
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2036
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 1998
16. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1858
17. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1837
18. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1830
19. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1829
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1787
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1781
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1707
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1666
24. 5586 Divatélmény 1658
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1637
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1591
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1560
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1509
29. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1500
30. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1472
31. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1465
32. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1462
33. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1440
34. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1434
35. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1429
36. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1425
37. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1421
38. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1415
39. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1412
40. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1408
41. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1397
42. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1396
43. 11757 Bankok, bankügyletek 1369
44. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1368
45. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1328
46. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1317
47. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1308
48. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1306
49. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1304
50. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1303
51. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1303
52. 19010 Ábrázoló geometria 1278
53. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1273
54. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1273
55. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1230
56. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1228
57. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1221
58. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1216
59. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1215
60. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1204
61. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1180
62. 12204 A szlovák nyelvújítás 1171
63. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1169
64. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1161
65. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1157
66. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1148
67. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1145
68. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1143
69. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1133
70. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1121
71. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1119
72. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1118
73. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1111
74. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1108
75. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1108
76. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1089
77. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1081
78. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1069
79. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1061
80. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1059
81. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1052
82. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1050
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1049
84. 23232 Tüskehúzó 2014 1042
85. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1039
86. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1034
87. 13061 A házassági jog kodifikációi 1028
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1026
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1026
90. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1020
91. 12058 Az Okoskodások 1020
92. 12280 Érthető, amit mondok? 1019
93. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1017
94. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1014
95. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1014
96. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1005
97. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1004
98. 12917 A környezeti, társadalmi - és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata - avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? 1002
99. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1000
100. 12578 Biomassza szerepe a kistelepülések hőenergia ellátásában 994

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.