Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3815 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3469 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2976 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2884 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2623 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2579 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2561 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2468 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2324 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2283 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2271 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2216 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2199 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2152 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2085 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1993 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1989 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1897 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1882 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1848 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1843 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1799 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1789 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1762 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1742 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1722 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1688 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1635 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
19010 1607 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
14065 1597 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1586 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 1583 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18840 1558 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
15617 1558 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
12218 1557 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1554 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20898 1549 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1543 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
13883 1536 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
11185 1526 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1502 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1489 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
17998 1488 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15977 1482 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
18844 1472 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
14536 1471 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1468 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1437 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12228 1421 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
11064 1418 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
14489 1414 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17781 1401 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
13675 1393 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
18172 1368 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1361 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17996 1358 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15209 1352 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1328 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
17202 1320 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
22696 1312 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13876 1303 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
18501 1301 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1277 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1267 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1267 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
15787 1242 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12275 1237 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12204 1234 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1229 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12688 1218 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1213 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
14761 1212 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12284 1206 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12814 1205 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12232 1202 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
17771 1201 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
5649 1188 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
19810 1185 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12247 1184 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1175 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12245 1164 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1163 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1150 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1117 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1117 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1114 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1111 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12280 1103 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1096 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1094 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1094 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1093 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1082 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1079 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1076 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
15257 1073 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12470 1072 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12559 1069 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15238 1062 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
18294 1053 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.