Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3639 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3421 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2666 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
17871 2509 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
14398 2434 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2432 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
11759 2416 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
15116 2269 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2228 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2212 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2165 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2152 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2118 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2036 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 1997 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
18016 1858 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1837 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1829 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
17257 1825 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
11346 1785 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1781 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1707 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1666 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1656 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1637 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1591 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1560 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1509 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1500 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6176 1472 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11185 1465 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12218 1462 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
15977 1440 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
13975 1432 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12225 1429 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18840 1424 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
20162 1420 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18331 1414 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
17998 1412 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15617 1407 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20898 1397 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
13883 1389 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
11757 1369 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12228 1368 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1328 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
14536 1313 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15976 1308 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
20897 1304 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18172 1302 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
18844 1301 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1299 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19010 1275 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
17996 1273 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
11064 1271 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
15209 1227 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1221 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
17202 1218 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
13675 1215 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17781 1212 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
12286 1204 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
18501 1177 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12204 1171 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12688 1169 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12814 1161 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12275 1156 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1147 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12284 1145 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12232 1143 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12427 1132 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
14761 1121 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12247 1119 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
5649 1117 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12285 1111 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
16207 1107 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1107 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12574 1089 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1081 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
13375 1069 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
19810 1061 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
15787 1059 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17771 1051 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12561 1049 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12245 1049 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
23232 1042 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12912 1039 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
12315 1034 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13061 1028 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
17894 1025 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1025 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
15238 1020 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
12280 1019 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1019 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12559 1017 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
16700 1014 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12470 1014 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13717 1005 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
18294 1004 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem
12917 1002 A környezeti, társadalmi - és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata - avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? Miskolci Egyetem
12578 994 Biomassza szerepe a kistelepülések hőenergia ellátásában Miskolci Egyetem
13876 991 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.