Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3722 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3444 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2786 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2654 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
17871 2544 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
14398 2542 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2491 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2350 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2284 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2250 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2210 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2179 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2160 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2089 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2035 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1916 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1901 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1864 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1855 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1819 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1807 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1747 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1702 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1701 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1682 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1644 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1616 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1546 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1536 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13975 1518 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
6176 1514 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1513 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
20162 1509 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
11185 1496 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
18840 1492 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
13883 1484 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18331 1480 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
12225 1462 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
15977 1455 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
20898 1454 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
15617 1450 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
17998 1442 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14536 1419 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11757 1410 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
19010 1406 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
18844 1403 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1395 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12228 1392 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1375 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
20897 1358 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18172 1331 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
17781 1329 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15976 1327 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
11064 1316 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
15209 1315 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17996 1311 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
13675 1284 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17202 1278 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12316 1269 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
12286 1244 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
18501 1244 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12204 1201 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12688 1188 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
16207 1185 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
14761 1185 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
16207 1185 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12814 1184 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12275 1182 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1180 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12284 1177 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12232 1170 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12427 1168 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12247 1147 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
5649 1144 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12285 1142 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
17771 1121 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12574 1115 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1110 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
15787 1101 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
22696 1098 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
19810 1094 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
13876 1094 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
13375 1093 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12245 1091 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12561 1083 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12058 1068 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
17894 1067 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1067 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
23232 1067 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12280 1066 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12315 1064 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12912 1061 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1051 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
16700 1049 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1044 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
15238 1040 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
12559 1040 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
12470 1038 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
18294 1025 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem
15257 1019 Egységtől egységig Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.