Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3581 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3417 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2544 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
17871 2499 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2425 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2370 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
11759 2318 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
15116 2205 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
11567 2172 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
14716 2146 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13331 2129 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2112 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2071 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 1983 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 1959 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
6392 1830 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
18016 1824 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6388 1820 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1774 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1752 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
17257 1710 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
12777 1698 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1646 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1626 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
5586 1622 Divatélmény Miskolci Egyetem
21499 1558 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1544 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1496 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1484 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6176 1456 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11185 1448 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12218 1441 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
15977 1426 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
12225 1420 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
13975 1397 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
17998 1394 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
20162 1387 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
15617 1385 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
18840 1379 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
20898 1376 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1375 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
12228 1364 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
11757 1345 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
14489 1306 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
15976 1305 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
13883 1296 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20897 1284 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18172 1280 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
11064 1258 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
17996 1253 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18844 1234 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
19010 1210 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
12316 1205 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
14536 1204 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1203 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
13675 1199 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
12286 1194 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
15209 1185 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12204 1168 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12688 1166 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
17781 1157 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
12814 1151 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12275 1148 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12232 1140 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
17202 1137 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12284 1136 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
16711 1119 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12427 1119 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12247 1112 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
18501 1110 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
5649 1108 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12285 1106 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
14761 1098 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12574 1084 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1075 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
16207 1071 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1071 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
13375 1061 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
19810 1044 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12561 1039 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12245 1037 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
15787 1037 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12315 1031 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12912 1030 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
17771 1026 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
13061 1019 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12559 1013 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15238 1011 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
12470 1010 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12917 998 A környezeti, társadalmi - és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata - avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? Miskolci Egyetem
12280 998 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 998 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
18294 995 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem
12578 990 Biomassza szerepe a kistelepülések hőenergia ellátásában Miskolci Egyetem
17894 990 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 990 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13717 984 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
23232 982 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
16700 970 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
15257 969 Egységtől egységig Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.