Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3804
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3465
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2904
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2840
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2614
6. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2572
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2529
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2431
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2316
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2278
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2259
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2207
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2189
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2144
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2080
16. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1971
17. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1971
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1884
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1871
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1843
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1832
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1784
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1779
24. 5586 Divatélmény 1749
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1721
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1709
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1665
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1583
29. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1581
30. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1573
31. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1567
32. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1546
33. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1546
34. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1542
35. 19010 Ábrázoló geometria 1532
36. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1528
37. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1528
38. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1526
39. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1520
40. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1518
41. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1492
42. 11757 Bankok, bankügyletek 1483
43. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1478
44. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1476
45. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1453
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1452
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1440
48. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1416
49. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1411
50. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1407
51. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1384
52. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1378
53. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1357
54. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1351
55. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1351
56. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1345
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1343
58. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1313
59. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1312
60. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1290
61. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1266
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1249
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1249
64. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1227
65. 12204 A szlovák nyelvújítás 1222
66. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1221
67. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1216
68. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1216
69. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1210
70. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1208
71. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1204
72. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1200
73. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1196
74. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1192
75. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1190
76. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1188
77. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1178
78. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1175
79. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1165
80. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1158
81. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1153
82. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1140
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1137
84. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1110
85. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1106
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1106
87. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1106
88. 12280 Érthető, amit mondok? 1094
89. 12058 Az Okoskodások 1093
90. 23232 Tüskehúzó 2014 1088
91. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1084
92. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1084
93. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1074
94. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1073
95. 13061 A házassági jog kodifikációi 1069
96. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1064
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1062
98. 15257 Egységtől egységig 1061
99. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1055
100. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1046

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.