Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3724
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3446
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2791
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2656
5. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2547
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2543
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2491
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2352
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2284
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2252
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2212
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2181
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2162
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2090
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2037
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1918
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1904
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1866
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1856
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1820
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1810
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1747
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1705
24. 5586 Divatélmény 1702
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1682
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1645
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1617
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1546
29. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1536
30. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1520
31. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1516
32. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1515
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1515
34. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1497
35. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1496
36. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1489
37. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1484
38. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1465
39. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1459
40. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1456
41. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1454
42. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1442
43. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1419
44. 11757 Bankok, bankügyletek 1416
45. 19010 Ábrázoló geometria 1407
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1405
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1398
48. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1393
49. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1377
50. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1361
51. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1333
52. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1330
53. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1329
54. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1320
55. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1317
56. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1312
57. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1286
58. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1283
59. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1269
60. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1249
61. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1245
62. 12204 A szlovák nyelvújítás 1204
63. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1189
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1188
65. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1188
66. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1188
67. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1185
68. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1184
69. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1183
70. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1179
71. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1171
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1170
73. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1148
74. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1147
75. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1144
76. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1125
77. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1115
78. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1112
79. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1102
80. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1101
81. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1096
82. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1096
83. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1095
84. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1094
85. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1084
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1070
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1070
88. 12058 Az Okoskodások 1069
89. 23232 Tüskehúzó 2014 1068
90. 12280 Érthető, amit mondok? 1068
91. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1065
92. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1062
93. 13061 A házassági jog kodifikációi 1051
94. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1051
95. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1046
96. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1045
97. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1041
98. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1040
99. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1029
100. 15257 Egységtől egységig 1021

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.