Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3804 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3466 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2907 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2841 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2614 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2572 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2529 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2432 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2316 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2278 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2259 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2207 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2190 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2144 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2080 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
18016 1972 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
17257 1971 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
6392 1885 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1871 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1843 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1833 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1785 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1780 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1749 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1721 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1709 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1666 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1583 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13975 1582 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
13859 1573 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 1569 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18840 1546 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
6176 1546 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1542 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
19010 1532 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13883 1529 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1529 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1527 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
15617 1521 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
11185 1519 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1493 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1484 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
17998 1479 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15977 1476 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
14536 1453 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18844 1452 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1441 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1416 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12228 1412 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1407 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17781 1384 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11064 1379 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
18172 1357 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
13675 1352 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15976 1351 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
15209 1346 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17996 1343 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
17202 1313 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12316 1313 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18501 1291 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1266 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1252 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1252 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
22696 1230 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12204 1222 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1221 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
13876 1218 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
12275 1216 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
14761 1211 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12688 1208 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1204 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12814 1200 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
15787 1198 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12284 1194 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
17771 1190 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12232 1188 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
5649 1178 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1175 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1166 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
19810 1158 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12574 1153 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1141 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12245 1138 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1110 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1107 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
17894 1106 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1106 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12280 1094 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1093 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1089 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
16700 1084 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12315 1084 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13717 1074 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1073 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1069 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12559 1064 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
12470 1063 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15257 1061 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
15238 1055 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
18294 1046 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.