Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3995 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3531 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3490 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3138 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2737 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2672 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2620 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2560 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2357 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2329 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2316 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2248 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2243 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2210 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2134 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2072 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2058 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
19010 2042 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
5586 1960 Divatélmény Miskolci Egyetem
6392 1929 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1923 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1888 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1887 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1865 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1863 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
13876 1850 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
15617 1850 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
12219 1793 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1777 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1747 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
22696 1741 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13975 1721 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1697 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1663 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1632 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
11064 1629 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13883 1622 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1612 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1609 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18840 1606 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
6176 1604 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13675 1601 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
12218 1597 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18844 1577 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11185 1552 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
11757 1548 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12225 1528 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18338 1528 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
17998 1528 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14536 1526 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
20897 1510 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
15977 1504 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17781 1470 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15787 1458 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14489 1457 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1447 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1419 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1416 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1403 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1402 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1386 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1373 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16207 1350 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1350 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
19069 1341 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18501 1337 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
17771 1304 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12286 1303 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1281 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1277 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12204 1262 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12284 1256 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12427 1242 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12688 1241 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
19810 1234 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12814 1229 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
5649 1229 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
5628 1228 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
14761 1228 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12232 1227 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12247 1219 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1218 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1202 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1188 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1178 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1172 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1172 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
24084 1154 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
13375 1146 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
16700 1135 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12561 1133 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
18013 1131 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
15257 1129 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12315 1129 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
23232 1128 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12280 1123 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1123 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
13717 1120 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1119 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1113 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.