Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3845 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3475 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3075 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2938 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2639 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2617 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
17871 2594 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2512 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2333 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2298 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2290 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2227 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2213 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2174 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2095 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2016 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2013 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1910 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1895 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1861 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1861 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
5586 1827 Divatélmény Miskolci Egyetem
12777 1824 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1811 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1764 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
19010 1762 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
21499 1744 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1711 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1687 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
15617 1643 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20162 1631 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1615 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1610 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13883 1581 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1579 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18840 1578 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18331 1576 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
12218 1575 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1567 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11185 1535 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1515 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18844 1508 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17998 1504 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
11757 1504 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
14536 1501 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15977 1492 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
18338 1489 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
11064 1486 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20897 1462 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
13876 1460 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
13675 1459 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
22696 1452 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
17781 1432 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
14489 1432 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1430 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
15787 1389 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
18172 1380 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
17996 1380 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15976 1370 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
15209 1369 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1368 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
17202 1340 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18501 1317 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
16207 1297 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1297 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12286 1289 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1257 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1245 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12204 1242 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
17771 1230 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12688 1230 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12284 1222 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12427 1219 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
14761 1218 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12232 1214 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12814 1214 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
19810 1204 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5649 1202 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1192 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1190 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12245 1175 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1174 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1159 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1139 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1139 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1125 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1118 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
19069 1112 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12280 1109 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1109 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1106 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1105 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1102 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
15257 1097 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
13717 1094 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1088 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1085 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12912 1085 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
12559 1078 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15238 1069 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.