Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 4194 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3910 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3502 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3196 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2868 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2699 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
15116 2649 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
17871 2642 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
14716 2378 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13331 2376 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
11567 2346 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
19010 2301 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
5514 2281 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14214 2263 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
13467 2247 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2168 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
13876 2131 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
17257 2122 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2111 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
5586 2015 Divatélmény Miskolci Egyetem
15617 1970 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
6392 1948 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1942 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
19027 1935 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
6382 1925 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1906 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1905 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
18331 1875 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
22696 1843 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
21499 1843 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
12219 1835 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
20899 1808 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13675 1772 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
20162 1751 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13975 1749 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
11064 1741 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13859 1719 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13883 1684 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
6176 1671 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20898 1668 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18844 1659 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
14065 1649 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
18840 1634 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1624 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18338 1592 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
11757 1592 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12225 1578 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
20897 1576 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
14536 1563 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11185 1562 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
17998 1545 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
18501 1536 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
15787 1523 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17781 1519 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15977 1518 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
14489 1508 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1482 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1475 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15209 1465 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1447 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18172 1440 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
16207 1423 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1423 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
19069 1422 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
15976 1413 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1402 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
17771 1388 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12275 1330 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12286 1318 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16711 1314 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12284 1297 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5649 1288 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12204 1281 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
19810 1279 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5628 1276 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
12427 1270 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
18013 1270 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12232 1256 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12688 1255 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12285 1242 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
14761 1242 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1239 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12247 1239 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
24084 1228 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12574 1225 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1216 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1210 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1210 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1204 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
15257 1190 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
13375 1183 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
16700 1170 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1169 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1164 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1158 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12561 1150 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12315 1147 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12058 1146 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1144 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
5774 1135 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.